معدن سنگ ورقه ای قهوه ای

آگهی مورد نظر منقضی شده است !