بازار کسب و کار

صنعت ساختمان استان البرز

تعرفه های آگهی

تعرفه صفحات اختصاصی با تبلیغات نامحدود

مدت زمان

مبلغ ( تومان )

درصد تخفیف

۱ سال

۱.۰۰۰.۰۰۰

سئوی قدرتمند در کلمات کلیدی

۱ سال

۲.۰۰۰.۰۰۰

تضمین صفحه اول گوگل در یکی از کلمات کلیدی

 

تعرفه بنر تبلغاتی در سایت کسب و کار

بنا بر سیاست های کلی سایت کسب و کار صرفاً یک تک بنر در صفحات سایت قرار می گیرد تا از شلوغی صفحات

وب سایت جلوگیری کرده و همچنین برای بنر تبلیغاتی اجراء شده در سایت نهایت بازدید را داشته باشد .

موقعیت بنر

مدت زمان

مبلغ ( تومان )

بنر بالای صفحه در کلیه صفحات

۱ ماه

۱.۱۸۰.۰۰۰

بنر بالای صفحه + ۵۰% صفحات داخلی

۱ ماه

۹۳۰.۰۰۰

بنر بالای صفحه در کلیه صفحات داخلی

۱ ماه

۶۵۰.۰۰۰

در ضمن قرار داد بنر تبلیغاتی برای ماه های بعدی از ۱۵% تخفیف برخوردار است

 

تعرفه هر تبلیغ کالا در سایت کسب و کار

مدت زمان

مبلغ ( تومان )

درصد تخفیف

۱ ماه

۲۰.۰۰۰

ندارد

۳ ماه

۵۱.۰۰۰

۱۵%

۶ ماه

۹۶.۰۰۰

۲۰%

۱ سال

۸۱.۰۰۰

۲۵%

جهت هماهنگی با شماره 09203394927 تماس بگیرید.