پیچ و رولپلاک با طناب بدون داربست

کار در ارتفاع

مشخصات کالا و خدمات

پیچ و رولپلاک با طناب بدون داربست

کار در ارتفاع ، پیچ و رولپلاک با طناب بدون داربست ، نصب سنگ های افتاده ، نماشویی بدون داربست ، رزین کاری اجرنما و سنگ آنتیک ، نصب بنر و فلکسی در ارتفاع

1,000 تومان

کسب و کار

09352680464

پیچ و رولپلاک با طناب بدون داربست
پیچ و رولپلاک با طناب بدون داربست
پیچ و رولپلاک با طناب بدون داربست
پیچ و رولپلاک با طناب بدون داربست
تگ های مرتبط

# ی در پیچ و رولپلاک در کرج

# نماشویی در کرج البرز

# پیچ ورولپلاک درکرج

# نقاشی بدون داربست

# رزینکاری

# نصب لوله بخاری

# راپل

# کار در ارتفاع کرج

# کار با طناب

# نماشویی در کرج

# نماشویارتفاع

# نصب سنگ های افتاده

# نصب بنر در ارتفاع

# نصب تابلو در ارتفاع

# کار در ارتفاع بدون داربست

# کار در ارتفاع با طناب

# پیچ ورولپلاک درکرج

# نماشوی در ارتفاع