فروش زمین در شهر صنعتی هشتگرد کرج

آگهی مورد نظر منقضی شده است !