مصالح فروشی کرج

مصالح ساختمانی ذوالفقاری

مشخصات کالا و خدمات

مصالح فروشی کرج

فروش و پخش کامل مصالح ساختمانی از قبیل سنگ ، گچ ، سیمان ، آجر و سفال ، تیغه و ملزومات بتنی و موزائیک

تماس بگیرید

سعید ذوالفقاری

02634705044

مصالح فروشی کرج
تگ های مرتبط

# مصالح ساختمانی

# پخش مصالح ساختمانی

# توزیع مصالح ساختمانی

# قیمت مصالح ساختمانی

# قیمت عمده مصالح ساختمانی

# فروش مصالح ساختمانی

# سیمان در کرج

# سفال کرج

# فیمت سفال

# قیمت سیمان

# پخش سیمان

# مصالح ذوالفقاری

# گچ در کرج

# موزائیک کرج

# آجر در کرج

# مصالح

# مصالح ساختمانی