نورد کاری ورق

صنایع فلزی برادران اسماعیلیان

مشخصات کالا و خدمات

نورد کاری ورق

نورد کاری ورق از ضخامت 1 میلیمتر الی 20 میلیمتر و به طول 4/5 متر ، و نوردکاری تیرآهن ، ناودانی و نبشی در صنایع فلزی اسماعیلیان

تماس بگیرید

اسماعیلیان

02644523884,02644526203

نورد کاری ورق
نورد کاری ورق
تگ های مرتبط

# سازه های فلزی

# تانکر هوایی

# ساخت تانکر سوخت

# ساخت تانکر آب

# ساخت تانکر زمینی

# ساخت تانکر هشتگرد

# تانکر دوجداره هشتگرد

# نوردکاری تیرآهن هشتگرد

# تانکر هوایی کرج

# ساخت سیلو هشتگرد

# صنایع فلزی برادران اسماعیلیان

# تانکر چرخ دار هشتگرد

# تانکر سازی کرج

# تانکر اب کرج

# تانکر هوایی کرج

# منبع آب کرج

# صنایع فلزی کرج

# نورد کاری تیرآهن کرج

# تانکر دو جداره کرج

# سیلو کرج

# ساخت سیلو کرج

# صنایع فلزی کرج

# قیمت منبع آب هوایی

# قیمت تانکر دست دوم

# قیمت تانکر آب گالوانیزه

# مخزن سازی کرج

# قیمت تانکر فلزی

# قیمت تانکر کالوانیزه

# تانکر سازی

# مخزن سازی