پخش مصالح ساختمانی

پخش مصالح ساختمانی ایزدیار

مشخصات کالا و خدمات

پخش مصالح ساختمانی

پخش مصالح ساختمانی در استان البرز ار قبیل گچ ، سیمان ، پودر سنگ ، سیمان سفید ، خاک و ماسه

تماس بگیرید

ایزدیار

02634428528

پخش مصالح ساختمانی
تگ های مرتبط

# توزیع مصالح ساختمانی

# پخش مصالح ساختمانی

# فروش مصالح ساختمانی

# مصالح ساختمانی

# تولید قطعات بتونی

# تولید بلوک

# فروش بلوک

# تولید جدول

# پخش سفال

# تولید و پخش موزائیک