بیل مکانیکی و بیل بکو اجاره ای

آگهی مورد نظر منقضی شده است !